Logga in

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning försvinner under 2023

Från den 1 juni 2023 kommer Värderingsverktyget och den digitala skattningen inte längre att finnas tillgängligt. Nu pågår arbetet med ett nytt stödmaterial för tillgänglig utbildning.

Har du fått beviljat statsbidrag för utvecklingsprojekt, och i det arbetet planerat att använda Värderingsverktygets skattning under 2023, kommer du kunna slutföra den till och med den 1 januari 2024.